Socialt ansvar

Cozee Displaced Woman Initiative startades med målet att hjälpa fördrivna kvinnor i krisområden som Syrien, Libanon och Egypten och knyter dem till svenska och internationella marknader genom deras underbara handgjorda produkter.

Cozee tillhandahåller rätt resurser och verktyg för att hjälpa kvinnliga hantverkare som har flytt kriget och står inför utmaningar som brist på adekvat humanitärt bistånd, höga dagliga utgifter och svåra levnadsförhållanden.

Genom att stärka kvinnor bidrar detta initiativ till att främja jämställdhet, förebygga barnarbete och äktenskap, främja psykologiskt välbefinnande, bekämpa social isolering och bidra till en mer inkluderande global ekonomi.

Trots att de tvungna att lämna sina ägodelar bakom sig, tog de med sig kunskapen om traditionella färdigheter som förts över från deras mödrar och mormödrar, såsom broderi, virkning och stickning. Dessa kvinnor kan generera en inkomst för att försörja sig själva och sina barn tack vare sin uthållighet, påhittighet och innovation.